Tack för att du handlar för barnen.
Och världen de drömmer om.

Alla varor som skänks och säljs vidare på secondhand.se och i Erikshjälpen Second Hands butiker skapar värdefulla ekonomiska medel till arbetet för att stärka och hjälpa barn. Via våra egna och våra samarbetspartners biståndskanaler går pengarna till sociala och humanitära insatser som gör skillnad i barns liv.

Erikshjälpen arbetar för att bekämpa fattigdom och utsatthet genom att förverkliga barns rättigheter, lokalt och globalt. Med särskilt fokus på barns rätt till utbildning och fritid, hälsa samt trygghet och skydd ger Erikshjälpen barn och unga, såväl i Sverige som internationellt, möjlighet att drömma om framtiden.

Vill du bidra på fler sätt? Välkommen in till erikshjalpen.se där du kan ge på det sätt som passar dig bäst.