2020-03-02

Ta fighten med flickorna - Internationella kvinnodagen

30 000 gifts bort. 5 000 blir mammor innan sin 15-årsdag. 10 000 könsstympas. Varje dag. Den 8 mars är det Internationella kvinnodagen. En dag för att lyfta den enorma ojämställdhet som drabbar flickor och kvinnor över hela världen. Men – vi vill lyfta de otroligt modiga flickor som tar fighten. Som bryter normen, som kämpar – för sig själva och för varandra. Inte bara en dag utan varje dag. Och mitt bland dem får vi vara med. Vi skapar forum där flickor stärks, vi ger dem förutsättningar att göra sina röster hörda och faktiskt förändra världen. Men vi är inte färdiga. Fortfarande saknar miljoner flickor utrymme att göra sin röster hörda. TA FIGHTEN MED FLICKORNA – GE DIN GÅVA I DAG. #joinmyfight

Nahima-responding-a-question-in-the-classroom-high-res_1200x700.jpg

TA FIGHTEN MED NAHIMA.

Hon hade knappt hunnit gå ut femte klass innan de började komma; äktenskapsförfrågningarna. Påhejad av högt ansedda lokala ledare, försökte hennes pappa gång på gång att få henne bortgift.

Att vara elva år och bli någons fru var långtifrån Nahimas egen vilja. Envist och modigt sa hon nej och fast besluten om att fortsätta studera gjorde hon allt som stod i hennes makt för att få sin pappa att ändra sig.

Men vad har en elvaårig flicka att sätta emot en vuxen man i ett land som Bangladesh, där kvinnors rättigheter är kraftigt begränsade och där antalet barnäktenskap är bland det högsta i världen?

Ändå vägrade Nahima att ge upp. Till slut tog hon hjälp av läraren på sin skola, som drivs av Erikshjälpens partner på plats, för att förmå sin pappa att inte gifta bort henne.

”Jag har sedan dess inte missat en enda lektion”, säger Nahima stolt.

Efter sommaren börjar hon nionde klass och är en stark förebild för andra flickor i området.

TA FIGHTEN MED NAHIMA – GE DIN GÅVA I DAG. #joinmyfight

 

Aisu-Isacov_1200x700.jpg

TA FIGHTEN MED AISU.

En skamvägg i skolkorridoren, där elever med dåligt beteende eller dåliga betyg, hängdes ut till allmän beskådan med både namn och bild. Så såg verkligheten ut på 18-åriga Aisus skola i Moldavien – tills alldeles nyligen. Efter påverkan från Aisu togs den ner.

Trots att en flicka i Moldavien förväntas vara tyst och rätta sig i ledet, är Aisu inte längre rädd att stå upp för sin sak inför lärare, rektorer eller andra auktoriteter. Genom Erikshjälpens partner på plats har hon fått stöttning och mod.

– I början bankade mitt hjärta väldigt hårt och jag svettades när jag skulle säga vad jag tyckte, övertygad om att min åsikt inte skulle respekteras. I dag är jag både öppnare och modigare. Och jag har insett att mitt engagemang inte bara handlar om att förändra saker för min egen skull, utan för hela samhället.

Aisu har startat en ungdomsgrupp på sin hemort. Genom den mobiliserar hon andra unga människor i att bättre förstå och kräva sina rättigheter.

– Min stora dröm är att alla barn, i Moldavien och överallt, ska bli behandlade med respekt och få växa upp i en värld utan diskriminering.

TA FIGHTEN MED AISU – GE DIN GÅVA I DAG. #joinmyfight

 

Raima_oredigerad_1200x700.jpg

TA FIGHTEN MED RAIMA.

Tjej efter tjej försvann från skolan, antingen för att de blev bortgifta eller gravida. Till slut fick Raima, 16, nog. Hon bestämde sig för att bli kamratutbildare i ett av Erikshjälpens projekt på sin skola i norra Benin, Västafrika. Nu kämpar hon för att förändra attityderna kring barnäktenskap och hjälper tjejer i riskzonen för att utsättas för våld och övergrepp.

”Visst finns det vuxna som hånar mig och som tycker att jag är för liten för att veta någonting om livet. Men de blir färre och färre”, säger Raima.

Sedan hon började engagera sig i kamratutbildargruppen har hon varit med och drivit på stora förändringar. Antalet graviditeter bland elever på skolan har minskat drastiskt, samtidigt som de tjejer som ändå blivit gravida stöttats i att fortsätta studera, både under och efter graviditeten. Och alltifrån föräldrar och lärare till polischefer och stadens borgmästare tar intryck av det Raima och de andra medlemmarna har att säga.

”Det är dags att få ett slut på flickors lidande”, säger hon.

TA FIGHTEN MED RAIMA – GE DIN GÅVA I DAG. #joinmyfight